pl
en
MAKING SUCCESS STORIES HAPPEN

Polityka Prywatności

Kim jesteśmy?

Morgan Philips Group, spólka dzialajaca na mocy prawa luksemburskiego z siedziba w Luksemburgu; 74, avenue de la Faïencerie, L-1510 - zarejestrowana w rejestrze dzialalnosci gospodarczej pod numerem B 177 178.

Przez Grupę rozumiemy nasze spółki zależne, naszą spółkę dominujacą i jej spółki zależne wraz z naszymi spółkami stowarzyszonymi działającymi pod nastepującymi brandami: Fyte, Morgan Philips Executive Search, Morgan Philips Specialist Recruitment, Morgan Philips Interim Management, Morgan Philips Outplacement, Morgan Philips Talent Consulting and Soorcing.

Jestesmy firma rekrutacyjna i agencja posrednictwa pracy. Ponadto swiadczymy uslugi szkoleniowe i doradcze z zakresu oceny i rozwoju kompetencji zawodowych pracowników.

O niniejszej polityce.

Niniejsza polityka prywatnosci informuje o tym, czego moga Panstwo oczekiwac w zwiazku z gromadzeniem przez nas Panstwa danych osobowych.

Przywiazujemy wielka wage do ochrony Panstwa prywatnosci. Jezeli podadza nam Panstwo dane osobowe umozliwiajace identyfikacje Panstwa tozsamosci, moga byc Panstwo pewni, ze wykorzystamy te dane wylacznie w zgodzie z niniejsza polityka prywatnosci. Wszyscy nasi pracownicy i osoby trzecie majace dostep do danych osobowych lub zaangazowane w ich przetwarzanie szanuja poufnosc tego typu danych osobowych.

Jestesmy administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych.

Co jest objęte niniejszą polityką?

Gromadzimy dane osobowe następujących kategorii osób w celu umożliwienia prowadzenia naszej działalności:

 • Osoby poszukujace pracy;
 • Potencjalni i istniejacy klienci;
 • Uczestnicy sesji Assessment/Development Centre oraz naszych testów internetowych;
 • Dostawcy wspierajacy nasze uslugi;
 • Pracownicy;
 • Konsultanci, pracownicy tymczasowi;
 • Osoby odwiedzajace nasza strone internetowa.

Gromadzimy te informacje, aby prowadzic nasza podstawowa dzialalnosc oraz dzialalnosc pomocnicza.

Niniejsza polityka objete sa równiez:

 • Bezpieczenstwo;
 • Przechowywanie danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • Prawo dostepu.
 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych

Osoby poszukujące pracy: informacje, jakie gromadzimy i w jaki je wykorzystujemy.

Gdy ubiegają się Państwo o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej, sieci społecznościowych, naszego procesu rejestracyjnego, lub nagrywają Państwo wideo CV za pomocą naszych narzędzi online, to Morgan Philips gromadzi dane osobowe z Państwa CV i naszego formularza rejestracyjnego oraz innych źródeł (takich jak LinkedIn). Ma to na celu umożliwienie nam znalezienia Państwu odpowiedniej pracy.

Dane, jakie gromadzimy, obejmuja m. in.:

 • Imie i nazwisko;
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu;
 • Kwalifikacje;
 • Referencje;
 • Przebieg kariery zawodowej;
 • Linki do profili zawodowych dostepnych w domenie publicznej, jak np. LinkedIn.
 • Państwa wizerunek w przypadku nagrywania video CV

Przechowujemy te dane i korzystamy z nich, aby:

 • Pomóc Panstwu w znalezieniu odpowiedniej pracy;
 • Móc kontaktowac sie z Panstwem w sprawach mozliwosci zatrudnienia oraz informowania o postepach w projektach, w których biora Panstwo udzial;
 • Móc przekazywac Panstwa dane potencjalnym pracodawcom. Panstwa dane beda udostepniane potencjalnym pracodawcom tylko za Panstwa zgoda;
 • Móc przekazywac Panstwu powiadomienia o ofertach pracy dotyczacych stanowisk, które wedlug nas moga Panstwa zainteresowac;
 • Zapewniac Panstwu pomoc i doradztwo ulatwiajace poszukiwanie pracy;
 • Przekazywac Panstwu informacje dotyczace ogólnych trendów w swiecie pracy;
 • Uzyskiwac Panstwa opinie na temat naszych uslug;
 • Wywiazywac sie ze zobowiazan wobec naszych klientów;
 • Dostarczac Panstwu niezbednych informacji i porad w celu wspomagania Panstwa rozwoju;
 • Dostarczac naszym klientom informacji zwrotnej na temat Panstwa wyników, zgromadzonych na podstawie naszych narzedzi i metodologii.

Mozemy takze gromadzic informacje na Panstwa temat w ramach naszych badan wspierajacych potrzeby naszych klientów zwiazane z zasobami ludzkimi. Informacje takie uzyskujemy z takich zródel jak: LinkedIn, internetowe portale pracy, internetowe biblioteki CV, Panstwa wizytówki oraz rekomendacje osobiste. W przypadku gromadzenia przez nas Panstwa danych, poinformujemy o tym wysylajac do Panstwa niniejsza polityke prywatnosci w ciagu 30 dni od daty ich zarejestrowania.

W kazdej chwili maja Panstwo prawo do zmiany swoich preferencji dotyczacych kontaktu i/lub profilu osobistego.

 • Możecie Państwo zrezygnować z komunikacji marketingowej klikając w link zrezygnuj.
 • Możecie Państwo uzyskać dostęp do powiadomień o ofertach pracy klikając w link: zrezygnuj.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • Innym oddzialom Grupy Morgan Philips, w tym oddzialom poza Unia Europejska (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG);
 • Franczyzobiorcy i Partnerzy
 • Zaufanym podmiotom zewnetrznym, które swiadcza uslugi w naszym imieniu, takie jak uslugi sprawdzania referencji, kwalifikacji i rejestru karnego, oceny psychometryczne, testy umiejetnosci oraz uslugi placowe. Od tych podmiotów zewnetrznych wymagana jest zgodnosc z naszymi rygorystycznymi zobowiazaniami dotyczacymi bezpieczenstwa i poufnosci;
 • Zaufanym podmiotom trzecim, które swiadcza nam uslugi w zakresie badan i poczty elektronicznej. Od tych podmiotów zewnetrznych wymagana jest zgodnosc z naszymi rygorystycznymi zobowiazaniami dotyczacymi bezpieczenstwa i poufnosci;
 • Klientom w celu przedstawienia im kandydatów;
 • Klientom, partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w zwiazku ze zobowiazaniami dotyczacymi realizacji i zgodnosci wszelkich umów, jakie podpisujemy z nimi lub z Panstwem;
 • Podwykonawcom uslug;
 • Organom scigania i organom regulacyjnym, gdy wymaga tego od nas prawo.

Nie udostepniamy Panstwa danych osobowych podmiotom zewnetrznym, które chcialyby wykorzystywac je do celów marketingowych.

 

Nasze rozwiązania w zakresie Zarządzania Talentami

Nasze uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych osobowych umożliwiają naszym globalnym zespołom Zarządzania Talentami świadczenie specjalistycznych usług oceny oraz usług rozwoju umiejętności przywódczych i organizacyjnych w celu:

 • Wypelniania naszych zobowiazan wobec klientów.
 • Oceny Panstwa kompetencji zawodowych w przypadku kazdej sesji Assesment/Develompent Centre czy testów internetowych (zleconych przez Panstwa pracodawce / potencjalnego pracodawce), w których Panstwo uczestniczyli.
 • Dostarczania Panstwu niezbednych informacji i porad w celu wspomagania Panstwa rozwoju.
 • Dostarczania naszym klientom informacji zwrotnej na temat Panstwa wyników, zgromadzonych na podstawie naszych narzedzi i metodologii.

Nasze raporty są aktualne przez okres dwóch lat od daty ich sporządzenia. Z tego względu przechowujemy je przez okres dwóch lat, z dodatkowym 3-miesięcznym okresem karencji (2 lata i 3 miesiące).

Pracodawcy: informacje, jakie gromadzimy, i sposób, w jaki je wykorzystujemy.

Kiedy poproszą nas Państwo o współpracę, zapiszemy Państwa dane, obejmujące m. in.:

 • Imie i nazwisko;
 • Stanowisko;
 • Dane kontaktowe: adres e-mail i telefon;
 • Dane Panstwa firmy.
 • Państwa wizerunek (jeśli korzystają Państwo z naszych usług wideo).

Informacje te przechowujemy i wykorzystujemy, aby:

 • Móc swiadczyc uslugi, o jakie Panstwo nas poprosili;
 • Przedstawiac Panstwu raporty z poszukiwan, jakie sa podejmowane w Panstwa imieniu;
 • Doradzac Panstwu w zakresie odpowiednich uslug i produktów;
 • Przekazywac Panstwu informacje dotyczace ogólnych trendów w swiecie pracy;
 • Uzyskiwac Panstwa opinie na temat naszych uslug;
 • Móc zapraszac Panstwa na nasze eventy.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • Osobom ubiegajacym sie o prace, które zapraszaja Panstwo na rozmowy kwalifikacyjne lub którym skladaja Panstwo oferty zatrudnienia;
 • Innym oddzialom Grupy Morgan Philips, w tym oddzialom poza Unia Europejska (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), aby swiadczyc Panstwu uslugi;
 • Zaufanym podmiotom trzecim, które swiadcza nam uslugi w zakresie badan i poczty elektronicznej. Od tych podmiotów zewnetrznych wymagana jest zgodnosc z naszymi rygorystycznymi zobowiazaniami dotyczacymi bezpieczenstwa i poufnosci;
 • Organom scigania i organom regulacyjnym, gdy wymaga tego od nas prawo.

Podstawa prawna do przetwarzania danych przez podmioty zewnętrzne obejmuje:

 • Ich wlasne uzasadnione interesy zwiazane z przetwarzaniem ;
 • Panstwa danych osobowych, w wiekszosci przypadków w celu spelnienia ich wewnetrznych potrzeb zwiazanych z zasobami ludzkimi;
 • Wywiazanie sie z ich zobowiazan umownych wobec nas jako podmiotu przetwarzajacego dla nas dane;
 • Potrzeby zwiazane z istniejaca lub planowana umowa.
 • Wywiazanie sie z ich zobowiazan prawnych.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych sa nasze uzasadnione interesy opisane ponizej. W przypadkach szczególnego wykorzystania danych mozemy takze powolac sie na umowe, zobowiazanie prawne lub zgode.

Powolamy sie na umowe, jezeli bedziemy negocjowac lub zawarlismy z Panstwem lub Panstwa organizacja umowe dotyczaca naszych uslug lub jakakolwiek inna umowe na swiadczenie nam uslug.

Powolamy sie na zobowiazanie prawne, jezeli bedziemy prawnie zobowiazani do przechowywania Panstwa danych, aby wywiazac sie z naszych zobowiazan prawnych.

W pewnych okolicznosciach powolamy sie na zgode dotyczaca specyficznego wykorzystania Panstwa danych i zostana Panstwo poproszeni o wyrazna zgode, jezeli bedzie to prawnie wymagane. Przykladem sytuacji, w której zgoda moze stanowic podstawe prawna do przetwarzania danych, jest Panstwa zgoda na przedstawienie Panstwa danych klientowi (jezeli sa Panstwo kandydatem). W przypadku, gdy zgoda stanowi podstawe prawna do przetwarzania przez nas Panstwa danych, w kazdej chwili maja Panstwo prawo do wycofania swojej zgody w odniesieniu do tego konkretnego przetwarzania danych.

Nasze uzasadnione interesy.

Nasze uzasadnione interesy związane z gromadzeniem i przetrzymywaniem Państwa danych osobowych są następujące:

 • Jako firma rekrutacyjna i agencja posrednictwa pracy przedstawiamy kandydatów naszym klientom w celu zapewnienia im stalego zatrudnienia, lub podpisania niezaleznych kontraktów zawodowych;
 • Aby wspierac aspiracje zawodowe naszych kandydatów oraz spelniac potrzeby rekrutacyjne naszych klientów, potrzebujemy bazy danych osobowych kandydatów i klientów, zawierajacej informacje biezace i historyczne;
 • Aby utrzymywac, rozszerzac i rozwijac nasza dzialalnosc, musimy zapisywac dane osobowe potencjalnych kandydatów i klientów, w tym klientów i kandydatów z zakresu Zarzadzania Talentami;
 • Aby umozliwic nam swiadczenie uslug w zakresie Zarzadzania Talentami dla naszych klientów i kandydatów.
 • W celu swiadczenia naszych uslug dodatkowych.

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową.

Pliki cookie

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie do celów obsługi witryny, bezpieczeństwa, pomiaru oglądalności, analizy i poprawy komfortu użytkowania.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: ściśle i nieściśle niezbędne. Ściśle niezbędne pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie witryny (np. zachowanie preferowanego języka podczas przeglądania naszych treści), a nieściśle niezbędne pliki cookie dostarczają nam dodatkowych informacji na temat korzystania z witryny (np. identyfikacja treści, które szczególnie lubisz).

Zgoda użytkownika na instalację plików cookie innych niż niezbędne jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie. Użytkownik może wyrazić lub wycofać swoją zgodę globalnie lub ustawić swoje preferencje według celu plików cookie za pomocą widżetu plików cookie dostępnego na każdej stronie. Odrzucenie nieistotnych plików cookie nie wpłynie na komfort przeglądania.

Przy pierwszym wejściu na Stronę oferujemy możliwość ustawienia parametrów plików cookie, które użytkownik chce zaakceptować lub odrzucić. Możesz zmienić ten wybór w dowolnym momencie i wyświetlić interfejs zarządzania plikami cookie, klikając tutaj.

Łącza zewnętrzne

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych obsługiwanych przez inne organizacje. Organizacje te mogą gromadzić dane osobowe od osób odwiedzających ich witryny. Nie możemy zagwarantować treści ani praktyk w zakresie ochrony prywatności na zewnętrznych stronach internetowych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo.

Przywiązujemy wielką wagę do ochrony bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Korzystamy z różnych środków, a w tym m. in. z firewalls, programów antywirusowych i szyfrowania SSL, aby chronić Państwa dane osobowe przed:

 • Nieupowaznionym dostepem;
 • Niewlasciwym uzytkowaniem lub ujawnieniem;
 • Nieupowazniona modyfikacja lub zmiana;
 • Bezprawnym zniszczeniem lub przypadkowa utrata

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Dane, jakie gromadzimy od Panstwa, moga byc przesylane do miejsc znajdujacych sie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i/lub przechowywane w tych miejscach. Moga one byc przesylane do podmiotów zewnetrznych poza EOG w celach zwiazanych z naszym uslugami posrednictwa pracy. Moga takze byc przetwarzane przez personel poza EOG, który pracuje dla nas lub jednego z naszych dostawców. Obejmuje to personel zajmujacy sie miedzy innymi naszymi uslugami posrednictwa pracy i zapewnianiem uslug pomocniczych. Przekazujac swoje dane osobowe, zgadzaja sie Panstwo na ich przesylanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszystkie racjonalnie niezbedne kroki, aby zapewnic bezpieczne traktowanie Panstwa danych w sposób zgodny z niniejsza Polityka.

W każdym przypadku przekazanie może nastąpić wyłącznie do Odbiorców danych a) znajdujących się w kraju korzystającym z decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, i/lub b) pod warunkiem wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń, takich jak te, o których mowa w art. 46 GDPR, i/lub c) w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 49 ust. 1 GDPR, pod warunkiem ustanowienia dokumentów potwierdzających zgodność z punktami a)-g).

Wszystkie informacje, jakie nam Panstwo przekazuja, przechowywane sa na naszych bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje platnicze beda szyfrowane (przy uzyciu technologii SSL). Jezeli podalismy Panstwu (lub wybrali Panstwo) haslo umozliwiajace Panstwu dostep do pewnych czesci naszej strony, ponosza Panstwo odpowiedzialnosc za zachowanie jego poufnosci. Prosimy nie udostepniac hasla innym osobom.

Przechowywanie Państwa danych osobowych.

Morgan Philips zachowuje Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W niektórych przypadkach okresy przechowywania mogą być wymagane przez prawo.

Poniżej opisano okresy przechowywania naszych głównych działań związanych z przetwarzaniem danych:

Cele przetwarzania danych Podstawa prawna Okres przechowywania
Tworzenie puli kandydatów i zarządzanie nią Zgoda lub prawnie uzasadniony interes 2 lata po ostatnim kontakcie
Zarządzanie relacjami z Klientami Umowa Czas trwania umowy
Zarządzanie i pozyskiwanie potencjalnych klientów Prawnie uzasadniony interes 3 lata od ostatniego kontaktu

 

Konsekwencje nieprzekazania danych

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odmowy przetwarzania swoich danych.

Morgan Philips nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeżeli brakujące elementy uniemożliwią świadczenie usługi. Na przykład, jeśli osoba poda niekompletne CV, Morgan Philips może nie być w stanie przetworzyć jej aplikacji.

Naszą aktualną politykę przechowywania danych można otrzymać, wysyłając wniosek na e-mail: privacy@morganphilips.com.

Państwa prawa.

Mają Państwo prawa do:

 • Prosby o korekte swoich danych osobowych, jakie sa przez nas przechowywane. Umozliwia to Panstwu korekte wszelkich niepelnych lub niepoprawnych informacji, jakie przechowujemy na Panstwa temat.
 • Prosby o usuniecie swoich danych osobowych. Umozliwia to Panstwu poproszenie nas o usuniecie Panstwa danych osobowych, jesli nie posiadamy slusznego dowodu na dalsze ich przetwarzanie. Maja Panstwo równiez prawo do poproszenia nas o usuniecie Panstwa danych osobowych w przypadku skorzystania ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prośbę o usunięcie przechowywanych przez nas danych można złożyć pod tym linkiem;
 • Jezeli poprosza nas Panstwo o usuniecie informacji, jakie przechowujemy na Panstwa temat, usuniemy wszystkie informacje za wyjatkiem Panstwa adresu e-mail, imienia i nazwiska. Umozliwi to nam zapisanie, ze wycofali Panstwo swoja zgode. Ponadto, gdy jest to wymagane przez prawo, mozemy zatrzymac pewne dane osobowe na Panstwa temat, aby wywiazac sie z naszych zobowiazan prawnych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Panstwa danych osobowych w sytuacji, gdy powolujemy sie na uzasadniony interes (lub interesy podmiotu zewnetrznego) i istnieje jakas konkretna sytuacja, która sprawia, ze chca Panstwo wniesc sprzeciw na tej podstawie.
 • Zmiany swoich preferencji dotyczacych kontaktu. Moga nas Panstwo poinformowac i zaktualizowac rodzaj informacji, jakie chca Panstwo od nas otrzymywac. Tutaj możesz zrezygnować lub zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji marketingowej.
 • prośba o usunięcie wideo cv:masz prawo zażądać usunięcia nagranego przez siebie wideo cv, przesyłając swoje zgłoszenie za pośrednictwem tego linku.
 • prosby o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych. umozliwia to panstwu poproszenie nas o zawieszenie przetwarzania przez nas panstwa danych osobowych, jesli chca panstwo na przyklad ustalic ich poprawnosc lub powód ich przetwarzania.
 • prosby o przeslanie swoich danych osobowych do innego podmiotu w pewnych formatach, jesli to wykonalne.
 • zgloszenia skargi do organu nadzorczego.

powyższe prawa można egzekwować, wysyłając do nas e-mail na adres: privacy@morganphilips.com.

państwa prawo do dostępu do informacji, jakie przechowujemy na państwa temat.

osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu, zmiany, sprostowania, usunięcia oraz, w stosownych przypadkach, przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

możesz zażądać dostępu do informacji, które przechowujemy na twój temat, wypełniając formularz lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres privacy@morganphilips.com.

morgan philips odpowie w ciągu 30 dni zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, jeśli nie wystąpią szczególne utrudnienia.

możemy poprosić cię o dowód tożsamości, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, kto złożył wniosek, aby zidentyfikować cię i móc odpowiedzieć.

w przypadku trudności związanych z przetwarzaniem państwa danych osobowych mogą państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

zmiany naszej polityki prywatności.

wszelkie zmiany, jakie w przyszłości wprowadzimy do naszej polityki prywatności, zostaną zamieszczone na tej stronie. prosimy śledzić naszą stronę, aby móc zapoznać się z wszelkimi aktualizacjami lub zmianami naszej polityki prywatności.

kontakt.

jeśli mają państwo jakieś pytania odnośnie niniejszej polityki prywatności, prosimy wysłać do nas e-mail na adres: privacy@morganphilips.com.

ostatnia aktualizacja marzec 2023

>

© 2024 by Morgan Philips Group SA
Wszelkie prawa zastrzeżone’